Tarieven

  • Home  
  • Tarieven...
Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019:

Personal training € 49,95

Small group training € 18,95

Abonnementen  “open gym”

Maand abonnement € 51,95

Kwartaal abonnement € 46,95

Jaar abonnement € 41,95

Gezinsabonnement elk volgende lid € 31,95

Abonnementhouders ontvangen tevens voordeel op personal- en smallgroup training! Personal training € 42,95 Small group training € 13,95