Tarieven

  • Home  
  • Tarieven...
Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019:

Personal training € 49,50

Small group training € 18,50

Abonnementen  “open gym”

Maand abonnement € 51,50

Kwartaal abonnement € 46,50

Jaar abonnement € 41,50

Gezinsabonnement elk volgende lid € 31,50

Abonnementhouders ontvangen tevens voordeel op personal- en smallgroup training! Personal training € 42,50 Small group training € 13,50