Over ons

Missie:

Onze missie is duidelijk, Zoveel mogelijk mensen leren om een leven lang door telkens gezonder te leven. Activeren, bewegen en sporten zijn hier een heel belangrijk onderdeel van. Tevens wil ik mensen bewust maken van onze huidige millieu-vernietigende bio industrie en hen ook hierin bewustere keuzes te leren maken.

Vroeger was ik topsporter, daarna trainde ik topsporters. Nu coach ik mensen naar een gezondere leefstijl. Ik bekijk alles nog vanuit de topsport en heb hiermee mijn eigen methode ontwikkeld die ik toepas in mijn huidige werk. Topsport is meer dan ‘in zes weken naar de beste versie van jezelf’. Topsport betekent continue jezelf blijven verbeteren. Alles draait om continue ontwikkeling.

Visie:
Door te doen wat jij leuk vindt krijg je energie om door te zetten. Kies telkens kleine tussen procesdoelen. (bv wekelijks of maandelijks) Verbeter continue je leefstijl wat je vitaliteit, je gezondheid en energieniveau en daarmee ook je stemming ten goede komt. Door bewustere keuzes te maken zul je je beter voelen en ook een steentje bijdragen aan het klimaatprobleem.

From LTAD tot LTHD model:

Mijn methode is gebaseerd op een model wat wereldwijd gebruikt wordt in de ontwikkeling van topsporters. Het Long Term Athlete Development model. Het LTAD model bestaat uit 5 fasen:
1 Fundamentals
2 Learn to train
3 Train to train
4 Train to compete
5 Compete to win

Het LTAD model in topsport:

Fundamentals:
Fun staat voor plezier en fundament voor de basis. Bied kinderen leuke bewegingsvormen aan. Zorg dat ze sport leuk vinden. Bied algemene beweginsvormen aan. Zo leg je een stabiele basis en kan het kind later de sport kiezen die hij of zij leuk vindt. Presteren is nog niet belangrijk.

Learn to train:
Leer jeugd hoe ze zelf kunnen trainen. Wat is training? Wat zijn de basisprincipes?

Train to train:
Hoe pas je de basis principes toe in de praktijk. Hoe verbeter je jezelf?

Train to compete:
Train niet meer alleen om beter te worden maar ook om specifieke competitieve doelen te behalen. Evalueer en verbeter om beter te worden.

Compete to win:
Alle grote lijnen staan, nu is het zaak om aan de marginal gains te werken. Optimaliseer alles in jouw leven om zelf optimaal te presteren. Als je de juists genen hebt presteer je nu beter dan anderen.

Het LTAD model in mijn methode naar een gezondere leefstijl:

Ik noem mijn methode de LTHD (Long Term Health Development methode)

Fundamentals:
Goed voor jezelf zorgen moet vooral leuk zijn. Zorg dat je dingen doet die jij leuk vindt. Hiervan krijg je op korte én lange termijn energie. Het gaat niet om een snel succesje maar om een leefstijl die je nog heel lang wilt volhouden. Zorg dat je niet kunt falen. Elke verbetering, hoe klein ook is er één.

Learn to train:
We brengen in kaart wat jouw routines zijn. Routines zijn dingen die je dagelijks doet. Dat zijn de dingen die de grootste impact hebben op je leven, gezondheid en vitaliteit. Zowel positief als negatief. Hierin proberen we slimme keuzes te maken. We leren samen hoe we jouw leefstijl kunnen ontwikkelen. Uitzonderingen zijn niet erg. Af en toe een feestje, wat lekkers eten of drinken is niet erg. Misschien juist wel goed omdat het je helpt om te ontspannen. Zorg voor een balans van 75% gezonde keuzes en 25% (op papier)minder gezonde keuzes.

Train to compete:
Gezond leven bestaat uit meer dan alleen gezond eten, drinken en sporten. We kijken in mijn methode naar de vier pijlers die je brengen naar een betere gezondheid:

1 eten en drinken

2 bewegen en sport

3 slaap en ontspanning

4 emotioneel welzijn

We stellen tussen doelen om het proces te verbeteren en kijken minder naar de resulaatdoelen. Hoe pas je de aanpassingen toe in jouw leven. Dit is vaak lastiger dan het lijkt. We weten bijvoorbeeld allemaal dat een salade beter is dan een broodje kaas. Toch is een boterham snel gesmeerd en dus wel makkelijk op het werk. Hoe kunnen we deze slimme keuzes tot jouw routines maken?

Compete to win:
Als je routines zijn aangepast zul je je fitter voelen. Je valt af en hebt meer energie voor de dag. Toch zijn er nog winstpunten te behalen. Zo zijn bijvoorbeeld 80% van de chronische/ welvaartziekten leefstijlgerelateerd. Door nauwgezet naar je voeding, emotionele balans, stress/ ontspanning verhoudingen te kijken en ook hier aanpassingen te maken kunnen bepaalde tekorten van vitamines en mineralen opgelost worden. Ook kunnen we bepaalde intoleranties als gluten, lactose, tarwe etc. ontdekken en hier stappen tegen nemen. De meeste mensen die aan een gezondere leefstijl willen beginnen starten hier en zullen geen winst boeken en de poging al snel staken.